Situacija v zvezi s COVID-19 je v Sloveniji in tudi drugje po svetu izredno resna.

Zadnji veljavni odlok z dnem 24.12.2021 o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

(Uradni list RS,št. 174/21177/21185/21190/21197/21200/21 in 201/21) prinaša nekaj sprememb.

Posledično pri nas veljajo sledeča pravila:

  • Obiski so omogočeni od:

8:30 do 11:00 in od 14:00 do 17:00 (za krajši čas).

  • Obisk je omogočen le v sobi stanovalca ali na zunanjih površinah (ne v skupnih prostorih Centra oziroma na recepciji/bifeju).
  • Na obisk lahko pride le ena zdrava oseba (ožji družinski član).
  • Odhodi domov se strogo odsvetujejo!

Ob vstopu v Center morate:

  • izpolnjevati PCT pogoj

(po novem: veljavnost hitrega testa 24 ur, PCR testa 48 ur),

  • imeti nameščeno kirurško masko ali masko FFP2 – posebno poudarjamo, da mora biti maska pravilno nameščena, in sicer čez usta in nos. Maske iz blaga so prepovedane!
  • pravilno razkužiti roke.

Naša receptorka/zaposlena bo preverila PCT pogoj, ki ga morate izkazati še z veljavnim osebnim dokumentom.

Vaš obisk se zabeleži v priloženo tabelo.

NASVET: CEPIMO SE!