V

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana, so danes imeli naši stanovalci zanimivo ter poučno delavnico s temo diabetesa. Ga Tatjana Bleiweiss je s seboj prinesla zanimive plakate s pomočjo katerih so premagali prvo tremo. Razvila se je zanimiva diskusija, kjer so s pomočjo predavateljice izvedeli mariskatero zanimivo informacijo. V prihodnjih dneh si bomo pripravili dodatna vprašanja, na katera pa bomo odgovorili na naslednjem srečanju.