Stanovalci in zaposleni so se včeraj udeležili na predstavitev, ki jo je organizirala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. ZDGNS je nevladna, strokovna organizacija. Prizadeva za enakopraven družbeni položaj in pravice oseb z okvaro sluha. S svojo predstavitvijo so veliko pomagali stanovalcem.  Govorili so o pravilni komunikaciji z osebami z okvaro sluha, pokazali so tudi kako uporabljati in vzdrževati slušne aparate. Odgovorili so na morebitna vprašanja s strani stanovalcem glede slušnih aparatov. Vsi so se zahvalili za nasvete, ki so jih dobili.