Ugotovili smo, da imamo prosto še celo steno ob glavni jedilnici, ki jo lahko okrasimo z našimi izdelki. Zato smo se s stanovalci odločili, da nadaljujemo s spomladanskimi motivi, in naš center polepšamo s pisanim cvetjem v obliki pobarvank. Ker med barvanjem radi poklepetamo, nismo utegnili dokončati z delom. Z razstavo vas bomo tako razveselili prihodnji teden.