TELOVADBA  POTEKA PONEDELJEK, ČETRTEK, PETEK

9:00 –  9:30 TELOVADBA S PRIPOMOČKI

9:30 – 10:00  JUTRANJA TELOVADBA