Program Aktiven dan je socialno-varstveni program namenjen dvigu kvalitete življenja najstarejše skupine prebivalstva, ki še bivajo v svojem domačem okolju.

Program organizira Zavod aktivna starost, ki je neprofitna organizacija in deluje na področju socialnega varstva starejših. Zavod s pomočjo lastnega strokovnega in motiviranega osebja, poslovnih partnerjev in lokalne skupnosti organizira in izvaja programe prilagojene starejšim s ciljem dviga kakovosti življenja v tretjem življenjem obdobju.

Aktiven dan je program namenjen predvsem starejšim od 80 let, ki bivajo v domačem okolju in se zaradi različnih ovir ne morejo v zadostni meri udeleževati aktivnosti izven doma potrebnih za vzdrževanje ustrezne kvalitete življenja.

Dolgoročno program zagotavlja starostnikom boljšo psiho-fizično stanje, kar jim omogoča, da lahko dlje časa kvalitetno bivajo doma, neodvisno od (nujne) pomoči svojcev. Skrb za starostnika je pogosto psihično, časovno in včasih tudi fizično zelo obremenjujoče za svojce, ne glede na to ali so še v službi ali v pokoju.

Program predstavlja komplementarno storitev oskrbe starejših v domačem okolju, saj starostnikom zagotavlja takšno raven fizične, kognitivne in socialne aktivnosti, ki jo potrebujejo kadar bivajo doma.

Vabljeni!