Ugotovil sem, da v življenju ni tako pomembno, kje SMO, ampak kam smo namenjeni. Da bi pripluli do nebeškega pristana, moramo pluti, včasih z vetrom, včasih proti njemu – toda pluti moramo – ne smemo se ustaviti na naplavini ali se zasidrati pred ciljem.

[Oliver Wendell Holmes]

Ob svetovnem dnevu starejših smo prebirali zgodbe stanovalcev, zgodbe kako se počutijo trenutno in kako so se včasih. Vsak nov dan je drugačen od prejšnjega, čeprav se mu zdi na videz podoben. Spreminjajo se telesne celice, spreminja se duša. Vsako dejanje, vsaka beseda in še vsaka tako bežna misel se zapišejo v dušo in spomin. Proces poteka v nas do konca življenja ne da bi se zavedali. Zavedamo se običajno le velikih dejanj, ki puščajo vesele in manj vesele spomine. Po dogodkih največkrat vrednotimo kakovost življenja. Pogosto pa zanemarjamo drobne misli in dejanja, ki prav tako sestavljajo kakovost našega življenja.