Tombola

Današnje dopoldne smo preživeli v naši recepciji …

GOSPODINJSKE URICE NA VAROVANI ENOTI

Stanovalci varovane enote radi skupaj kaj spečejo skuhajo,… tokrat so pripravljali sadno kupo, polno vitaminov in zdravja.