Model bivanja v Makovem svetu v našem Centru je gospodinjska skupnost; stanovalci so nastanjeni v štirih bivalnih enotah in vsaka enota ima svojo gospodinjo. Njeno delo je usmerjeno v oblikovanje bivanjskega okolja, ki spodbuja in je po meri človeka, ter sobivanje med stanovalci. Gospodinje spodbujajo stanovalce za skupne aktivnosti, na primer peko peciva, kuhanje manjših obrokov, urejanje prostorov, ročna dela, družabne igre, pogovore in praznovanje osebnih praznikov. Namen gospodinjske skupnosti je, da posameznik opravlja dnevne aktivnosti, ki so zanj smiselne že vse življenje. Naj se pohvalimo s foto utrinki, kakšno zadovoljstvo predstavlja še vedno ta samostojnost pri stanovalcih.