Začetek tople jeseni nas je spodbudil, da se odpravimo na lepše. S stanovalci varovane enote smo se tako odpravili na ogled kmetije Toman iz vasice Nova Štifta pri Gornjem Gradu v zaselku Tirosek. V tem, zares prekrasnem delu Zgornjesavinjske doline, se nahaja ekološka izletniška kmetija, ki leži na nadmorski višini 816 m.

Zelo lepo nas je sprejela gospodarica ga. Erika Veršnik, katera nam je razkazala njihovo posestvo, krave dojilje, konje in družino divjih svinj v obori ter nas postregla z domačimi dobrotami iz njihove kmetije. Tako smo za malico poizkusili več vrst mesnatih izdelkov, domači kruh ter zraven popili domači sok.

Po pripovedovanju stanovalcev, se je izlet pri Tomanovih čisto prehitro zaključil. Zaradi miru in tišine, vonja po sveži pokušeni travi in neizmerne gostoljubnosti smo sklenili, da bomo vsekakor še kdaj prišli.