Zavedamo se, da izobraževanja omogočajo kakovostno opravljanje konkretnega dela na posameznem strokovnem področju, krepijo sposobnosti, navade in veščine (kompetence) zaposlenih, ki so ravno tako pomembne za vsakodnevno opravljanje delovnih obveznosti in pomenijo osebni razvoj posameznika, družbe.

Tako zaposleni v DEOS d.o.o., Centru starejših Gornji Grad nadaljujemo sklop izobraževanj. Da bi razumeli Huntingtonovo bolezen, je pomembno razumeti njen potek in osnove zdravljenja. Pomen obvladovanja samih sebe v interakciji z osebami z redkimi boleznimi je pomembno področje pri izvajanju naše osnovne dejavnosti in v sodelovanju z društvom bolnikov s huntingtonovo boleznijo in svojcem predavateljem Rudijem Jakovcem smo ponovili dejstva o sami bolezni ter se seznanili z občutji svojcev.