Danes 12.7.2021 je bil v DEOS Centru starejših Gornji Grad svečan dan. Slavnostno so otvorili prizidek imenovan MAKOV SVET. Na dogodku so simbolično prerezali slavnostni trak – Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti g. Janez Cigler Kralj, Irena Vincek, direktorica družbe DEOS in namestnica župana ga. Cvetka Mavrič.

Makov svet predstavlja sodobni center za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji. Arhitekturna zasnova omogoča povezanost enot in zagotovitev samostojnosti vsake izmed njih, omogoča bivanje v eni etaži, brez stopnic, pragov in drugih ovir, ki bi onemogočale gibanje osebam. Enote so razporejene okoli dveh terapevtskih vrtov, Zarje in Zore, in povezane z osrednjo točko, v kateri je večnamenski prostor Cvet in senzorna soba Sivka. Vsaka soba ima lasten izhod na terapevtski vrt, ki je prilagojen osebam z demenco.

Verjamemo, da se bodo ob zaključku projekta gradnje in ob enem novem začetku življenja v Makovem svetu spisali lepi dogodki in vrstili vsakodnevni dosežki. Želimo jim, da jih bo čimveč!