DEOS d.o.o., PE Center starejših Gornji Grad (v nadaljevanju Center) ima pri projektu MREŽA BREZPLAČNIH E-PREVOZOV vlogo organizatorja programov za aktivno starost in boljšo vključenost ranljivih skupin v socialno mrežo.  Kot ponudnik celostne oskrbe starostnikov, bo  Center pripravil srečanja, delavnice in seminarje na tematiko, prilagojeno starostnikom in njihovim potrebam.  Program aktivnosti je usmerjen v znanja s področja mobilnosti starejših.

Življenjska doba človeka se podaljšuje, zato se povečuje tudi število starostnikov. Starostniki sodijo v skupino ranljivih skupin, velikokrat tudi v skupino socialno ogroženih skupin. S starostjo se sposobnosti, motorika, kognitivne funkcije itd. spreminjajo. Posamezniku je pomembno, da ohranja svoje sposobnosti in funkcije na nivoju, ki mu omogoča kvalitetno bivanje v domačem okolju, kot tudi kvalitetno bivanje v domovih za starejše. Starostniki za kvalitetno bivanje doma, neodvisno od (nujne) pomoči svojcev, potrebujejo dobro psiho-fizično stanje.

V tretjem sklopu bomo predstavili tematiko ZDRAVJE. Anita Bandelj, namestnica direktorice za področje ZNO, je predstavila področje znižanega ter povišanega krvnega tlaka in sladkorja. Predstavila je kateri so znaki in simptomi, ki jih lahko opazimo pri zvišanem ali znižanem krvnem tlaku in sladkorju in kaj vse lahko preventivno naredimo preden se vsi znaki pojavijo pri določeni osebi. Po končanem predavanju je udeležencem, ki so izrazili željo izmerila še krvni tlak in sladkor.