Kot prvo direktor pozdravi vse navzoče, tako kandidate kot izvajalce aktivnosti v projektu in na kratko predstavi Center starejših Medvode, Care manager Mateja Žiher Jurinjak predstavi projekt Interreg – Crosscare ter povdari pomen testne faze projekta in mednarodno sodelovanje v projektu. Prav tako predstavi namen in cilje projekta.

Direktor in socialna delavka podrobneje predstavita aktivnosti in storitve, ki jih v okviru projekta v CS Medvode ponujamo kandidatom. Podrobno predstavitev podajo tudi fizioterapevtka, delovna terapevtka in dipl.med. sestra. Kandidate peljemo na ogled prostorov CS Medvode. Prav tako jim predstavimo različne aparature in pripomočke, ki se bodo uporabljali v projektu.

Kandidate smo pogostili v naši kavarni in jih povabili k socialni delavki na testiranje. Za vključitev v projekt se je odločilo vseh pet navzočih kandidatov. S testiranji bomo začeli 4.6.2018.