Četrtkovo popoldne so nam tokrat popestrile pevke Lipa Šmartno ob Dreti. Gospe prihajajo iz sosednje občine in kljub svoji starosti še vedno ohranjajo ljubezen do glasbe in petja. Hvaležni smo, da to ljubezen vsako leto delijo tudi z nami in našimi stanovalci, saj vedno radi vidimo, oz. bolje rečeno slišimo ljudske viže v našem Centru.