Zavod Aktivna starost je v sodelovanju z DEOS Centrom starejših Gornji Grad pripravil sklop predavanja na tematiko s področja krivde, poslavljanja in doživljanja izgube bližnjih. Projekt sofinancira tudi občina Gornji Grad.

V prvem sklopu smo spoznali, kako se je v določenih primerih težko soočiti z realnostjo življenja, situacijo, ki privede do trenutka odhoda ljubljene osebe v dom starejših in kaj se takrat dejansko dogaja. V veliko primerih se v svojcih vzbudi občutek krivde, ki se odražajo na različne načine. Eni zmanjšajo število obiskov, drugi pa gredo v drugo skrajnost in presežejo svoje zmožnosti (vsakdanji obiski, zmanjšanje možnosti kvalitete lastnega življenja…). V nekaterih primerih pa so osebe, ki so nameščene v domu starejših tiste, ki občutke krivde projicirajo na svoje svojce. Pa je prav tako? Zakaj do tega pride?

Občutke krivde lahko označimo kot negativno čustvo ali naš usmerjevalec v spremembe. Slednje nam omogoča, da pogledamo na stvar z drugega zornega kota in poskušamo ravnati pozitivno. Krivda je v vsakem primeru čustvo, ki ga ne smemo zanemariti, temveč se moramo z njim soočiti. Prevzeti moramo toliko odgovornosti glede stvari, ki jo lahko nadziramo, nikakor pa ne nekaj, kar ni v naši domeni. Slednje pomeni, da ne prevzemamo občutkov krivde, ki nam jih kdo vsiljuje.

Udeleženci predavanja so tako spoznali, kako lahko pogovor o občutkih, čustvih in razmišljanjih pripomorejo k lažjemu soočanju z resnico in k zmanjševanju občutkov negativne krivde.

Barbara Virant