Ob svetovnem dnevu zdravja je namestnica direktorice za področje ZNO, ga. Anita Bandelj, stanovalcem predstavila pomen krvnega pritiska. Stanovalce je seznanila o vzrokih in posledicah visokega in nizkega krvnega pritiska ter kako lahko le to s pravilnim načinom življenja preprečimo. Za konec je stanovalcem, ki so izrazili željo izmerila še krvni tlak.