V sredo je bilo za zaposlene našega Centra organizirano predavanje o pomenu in pomembnosti higiene rok. Najprej smo na to temo obnovili (ali izvedeli) nekaj teorije, za tem pa še praktične nasvete o pravilni uporabi rokavic in higieni rok nasploh.