Prostočasne aktivnosti niso priporočljive zgolj za zapolnitev našega časa, temveč preko njih krepimo tudi številne psihološke in motorične funkcije – risanje skrbi za fino motoriko, prav tako pa tudi za naše miselne procese, človek ne jezi se nas uči ohranjati mirne živce in nas spodbuja k druženju, reševanje križank je odlična aktivnosti za priklic informacij, itd.. Še boljše pa je, da vse to poteka v skupini, saj nas tako spodbuja tudi k (čeprav ne nujno aktivnem) druženju.