Vsak dan ob 9.30 uri imajo stanovalci skupinsko telovadbo, ki jo izvajata fizioterapevtki Martina in Mojca.