Projekt Vzpostavitev mreže brezplačnih prevozov za socialno ogrožene skupine in socialne medgeneracijske mreže e – mobilnosti ali krajše Mreža brezplačnih e-prevozov je bil izbran v okviru Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

DEOS d.o.o., PE Center starejših Gornji Grad na projektu sodeluje kot partner.