Stanovalci so se skupaj z delovnima terapevtkama Klaro in Anjo igrali zabavno igro tombola. Igra s številkami je bila napeta, stanovalci so spremljali poglede v listke in gledali kdo bo prejel nagrado. Tokrat so nagrado prejele ga. Marija, ga. Lojzka in ga. Adela. Ob mesecu dni pa se zopet vidimo ob igranju tombole.