Za zaposlene DEOS d.d., Pe Centra starejših Gornji Grad, in zunanje prostovoljce smo organizirali usposabljanje za opravljanje vloge družabnika “prijatelja srca”.

Vsak prostovoljec in zaposleni Centra, ki je vključen v program, prejme »prijatelja srca« med stanovalci Centra.

V prvi vrsti je namen programa družabništvo. »Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno zaupanje in spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, prijateljski odnos. Dodatno je program namenjen tudi tistim, ki so bolj finančno ogroženi in nimajo dovolj lastnih sredstev za osnovne potrebščine in storitve (oblačila, obutev, frizer ipd.). V kolikor prostovoljec želi, lahko »prijatelju srca« donira finančna sredstva za žepnino.