Dan je bil malo drugačen, dan v katerem smo zelo uživali in dan, ko smo vsi sodelovali. Izdelali smo poletno dekoracijo in si naredili malo drugačne kamne, katere smo sami nabrali v reki Dreti.

Velika zahvala gre ga. Zdenki Zakrajšek, ki nam je s svojim časom in idejami popestrila dopoldan.