Dan je bil malo drugačen, dan v katerem smo zelo uživali in dan, ko smo vsi sodelovali. Izdelali smo pustne maske, ki krasijo našo varovano enoto.

 

Velika zahvala gre ga. Slavici Lokar, ki nam bo s svojim časom in idejami popestrila dopoldan.