Dan je bil malo drugačen, dan v katerem smo zelo uživali in dan, ko smo vsi sodelovali. Izdelali smo Novo letno dekoracijo in adventne venčke s katerimi smo okrasili varovano enoto.

Velika zahvala gre ga. Zdenki Zakrajšek in ga. Ireni Podbrežnik, ki sta nam s svojim časom in idejami popestrili dopoldan.