Enkrat mesečno se nam pridruži prostovoljka ga. Helena Kotnik, kjer skupaj z delovno terapevtko Špelo Podvratnik skušata odgovoriti na vse večjo potrebo po tovrstni pomoči ljudem in jim omogočiti lažje vključevanje v vsakdanje življenje ter posledično bolj kakovostno preživljanje aktivnega in prostega časa. Hkrati s pomočjo terapevtskih psov spodbujamo tudi k medsebojnemu sodelovanju in nesebični pomoči sočloveku.