Stanovalcem našega centra so direktorica centra, glavna sestra ter socialna delavka predstavile aktualne teme glede hišnega reda in obvestil v zvezi s koronavirusom. Nato sta delovna terapevtka in fizioterapevtka predstavili in povabili stanovalce, da se po svojih zmožnostih vključujejo v skupinske domske aktivnosti.