Tudi stanovalke in stanovalci ter zaposleni na bivalnih enotah Lipa in Breza so se lotili prazničnega ustvarjanja. Nekateri njihovi unikatni izdelki bodo na voljo tudi v okviru praznične razstave na recepciji centra, z ostalimi pa si bodo polepšali enoto. Izdelali in napisali so novoletne voščilnice, ki jih bodo poslali svojim bližnjim, simpatične božične okraske oziroma zavese ter volnene šale. Takšne kreativne delavnice pozitivno vplivajo na kognitivni sistem, hkrati pa pri stanovalci prebudijo umetniške sposobnosti.