Poleg vseh ostalih pestrih aktivnosti, individualnih in skupinskih obravnav v DEOS Centru starejših Notranje Gorice se stanovalke in stanovalci zelo radi udeležujejo tudi programa Aktiven dan, ki poteka preko Zavoda Aktivna starost in v katerega se vključuje tudi zunanje ljudi iz skupnosti.

Vadbeni del programa so danes prevzele same strokovnjakinje – fizioterapevtka Ana, absolventka fizioterapije in prostovoljka Maja ter študentka 1. letnika fizioterapije Kristina. Trenerke so pripravile prav poseben sklop vaj in krožno vadbo, nad katero so bili stanovalci preprosto navdušeni.

Aktiven dan je inovativna oblika dnevnih aktivnosti za starejše, ki še živijo doma. Hkrati pa tudi za stanovalce centra, ki želijo dodatno individualno in skupinsko obravnavo. Sestavljen je iz niza povezanih aktivnosti; začne se s polurnim kofetkanjem, ko lahko udeleženci poklepetajo in se družijo. Sledi uvodno izobraževanje o ciljih dnevnih aktivnosti in pomembnosti aktivnega in zdravega življenja starostnikov. Nato se začne telesna vadba, ki je naravnana individualno, kar pomeni, da posebej usposobljen vaditelj najprej presodi starostnikovo stanje in skupaj določita cilje – tako vsak posameznik dobi svoj vadbeni karton. Vaditelj med vadbo budno spremlja napredek posameznika in prilagaja zahtevnost vaj napredku. Tako starostnik izvaja čedalje zahtevnejše vaje in zmore vedno več. Takšna vadba omogoča boljšo fizično pripravljenost, izboljša osnovne vitalne funkcije in nekatera že obstoječa bolezenska stanja ter pomaga pridobiti funkcionalno telesno sestavo, hkrati pa povečuje življenjsko energijo.Po kratkem odmoru sledi Aerobika možganov, to so delavnice kognitivne vadbe, ki preprečijo oziroma upočasnijo pešanje spominskih in drugih kognitivnih funkcij. Vsak udeleženec, ki to želi, lahko naredi tudi domačo nalogo, kar pomeni, da dogovorjeno aktivnost izvaja tudi doma ob dneh, ko program ne poteka. Namen je, da se starostnik tudi po odhodu domov preizkusi v raznih aktivnostih, ki jih na naslednjem aktivnem dnevu predstavi vsem udeležencem. Poleg tega imajo člani tudi možnost udeležbe na vseh prireditvah in dogodkih, ki so v našem centru nekaj posebnega. Program se konča s kosilom, ki je tudi dobra priložnost za druženje udeležencev. Za spodbudo ter lažje in prijetnejše izvajanje vseh aktivnosti ves čas skrbi tudi animator. V našem centru vedno radi popestrimo z okusnimi in zdravimi napitki, kulinaričnimi presenečenji, zdravstveno-vzgojnimi izobraževanji, raznolikimi pripomočki, izleti in drugimi aktivnostmi. V veliko veselje pa nam je dejstvo, da vadeči ne samo ohranjajo svoje fizično stanje, vendar ga tudi znatno izboljšajo. Vsekakor pa program dobro deluje tudi zato, ker se člani med seboj povežejo, sklepajo nova prijateljstva in širijo svojo socialno mrežo.