Aktivno za sive celice poteka enkrat mesečno pod vodstvom delovne terapevtke Andreje. Za stanovalke in stanovalce pripravi različne kognitivne naloge, ki imajo pozitivne učinke na razmišljanje in pomnjenje. Določene naloge rešijo preko delovnih listov, druge preko ”piši, briši” table, pri vseh pa jim zaposleni z veseljem priskočijo na pomoč.