Z raznimi kognitivnimi vajami lahko pozitivno vplivamo na vitalnost sivih celic. Delovna terapevtka tako enkrat mesečno skrbno izbere primerne vaje, ki jih s skupnimi močmi rešujemo. Iskali smo besede, se peljali skozi labirint in osmosmerko, iskali pare, pa tudi računskih nalog ni manjkalo. Vsekakor zelo dobro izkoriščena urica za možgane!