»ČISTE ROKE REŠUJEJO ŽIVLJENJA« se glasi geslo Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Ob mednarodnem dnevu higiene rok, ki ga vsako leto obeležujemo 5. maja, pa bolnišnica Murska Sobota že četrto leto zapored pripravlja akcijo ‘Kilometri za verigo čistih rok’, kateri so se danes s sprehodom po barju pridružili tudi stanovalci in zaposleni iz DEOS Centra starejših Notranje Gorice. Mednarodni dan higiene rok je priložnost, da opozorimo na ta osnovni higienski ukrep. Umivanje rok je najpomembnejši, najenostavnejši in najcenejši ukrep pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni. Zato ni izgovorov, le znanje in ravnanje. In da ne bi le govorili, so koristno združili s prijetnim in se še sprehodili ter se kar med potjo poučili.