Vsak izmed nas se lahko znajde v položaju, ko mora pomagati sočloveku v nesreči ali kakšni nezgodi. Zato je dobro, da smo seznanjeni s pravilnim pristopom obravnave poškodovanca.

”Na pomoč” so ob današnjem Svetovnem dnevu oživljanja priskočile prostovoljke, Barbara, Mojca in Zdenka iz Rdečega križa Notranje Gorice ter z nami delile svoje znanje. Naučili smo se kako pravilno izvajati pritiske na srce in vpihe na osebi, ki ji je zastalo srce, saj smo teorijo lahko preizkusili tudi v praksi, na za to posebej namenjenih lutkah. Seznanile so nas tudi z delovanjem avtomatskega defibrilatorja (AED).

Pridobili smo spretnosti, katere nam bodo lahko nekoč pomagale, da nekomu rešimo življenje ali pa da se na dano situacijo pravilno odzovemo. Hkrati pa so nam prostovoljke s svojo simpatično energijo polepšale popoldne. Veselimo se njihovega ponovnega obiska v našem centru.