Študentka 3. letnika na Fakulteti za varnostne vede, smer informacijska varnost je s stanovalci izvedla intervjuje o tem, kakšne pametne naprave uporabljajo, kdo jih je naučil uporabe, ali imajo težave pri uporabi. Stanovalci, ki se poslužujejo pametnih naprav so z veseljem sodelovali pri intervjuju, kar bo študentki pomagalo pri pisanju diplomske naloge.