Zavedamo se, da izobraževanja omogočajo kakovostno opravljanje konkretnega dela na posameznem strokovnem področju, krepijo sposobnosti, navade in veščine (kompetence) zaposlenih, ki so ravno tako pomembne za vsakodnevno opravljanje delovnih obveznosti in pomenijo osebni razvoj posameznika, družbe.

Tako smo zaposleni v DEOS d.o.o., Centru starejših Gornji Grad ponovili dejstva in strategije s katerimi bomo vse bolj preprečevali bolnišnične okužbe. Pomen obvladovanja higiene, ki predstavlja pomembno področje pri izvajanju naše osnovne dejavnosti nam je predalo podjetje KIMI, s katerim že dlje časa uspešno sodelujemo.