Kultura ni samo umetnost in znanost, ki bi se je spomnili ob državnem prazniku kulture. Kultura je skupek vrednot in dosežkov, ki jih je ustvaril človek v dobro človeštva, je spoštovanje teh vrednot in ravnanje po njih.

Na poti do naše kulture in do sebe, so nam z veseljem ter velikodušno pomagali ljudski pevci Jezerci. Na oder so stopili oblečeni v gvante, kakršne so včasih nosili ljudje z Jezera, iz Dolenje vasi in Cerknice. Naredili so jih s pomočjo etnologinje Marije Makarovič, zdaj pa z njo sodelujejo še pri izdelavi dveh moških in dveh ženskih notranjskih noš, ki jih bodo predstavili še letos. V dar bomo prejeli njihovo prvo zgoščenko s 16 pesmimi, ki so jo izdali decembra 2018. Iskreno smo hvaležni za vse, kar smo občutili ob nastopu ljudskih pevcev Jezercev.

Foto: Tine Šubic