Kultura ni samo umetnost in znanost, ki bi se je spomnili ob državnem prazniku kulture. Kultura je skupek vrednot in dosežkov, ki jih je ustvaril človek v dobro človeštva, je spoštovanje teh vrednot in ravnanje po njih.

8. februar je slovenski kulturni praznik – v spomin na leta 1849 umrlega pesnika, doktorja Franceta Prešerna, ki ga imenujemo tudi Prešernov dan. Letos smo zaradi epidemije novega koronavirusa kulturni praznik obeležili malo drugače kot smo bili vajeni. V našem centru smo spomin na njega obeležili s prebiranjem in deklamiranjem njegovih pesmi, med njimi zelo znane »Povodni mož«, »O, vrba, srečna, draga vas domača!« ter »Zdravljica«. Prebrali smo tudi o njegovem življenju in o tem, kako je bil nesrečno zaljubljen. Za zaključek in sprostitev so stanovalci in stanovalke pobarvali še portret Franceta Prešerna.