Likovna  kolonija, poimenovana 1. EX-tempore DEOS 2019, je bila namenjena slikarjem, kiparjem in drugim ustvarjalcem v likovni umetnosti kot tudi vsem drugim, ki so se želeli na tak ali drugačen način udeležiti aktivnosti. Ustvarjalo se je na tematiko »SPOMINI«. Interpretacije široko zastavljene teme so lahko bile različne, od otroške razigranosti, šolskih spominov, mladostnih zaljubljenosti, prvih poljubov, ljubezni, idile v krogu družine, odnosov, lepot krajine, užitkov pohodništva, kmetovanja, spominov na počitnice, koče, …. Glede na široko dojemanje teme so lahko avtorji izbirali med najrazličnejšimi tehnikami. Dela so bila lahko abstraktna, realistična, v tehniki kolaža, akvarela, pastela, …

Zbor udeležencev je bil med 9.00 in 9.30 uro na recepciji Centra starejših Gornji Grad. Po uvodnem pozdravu so se udeleženci razporedili v skupnem prostoru Centra in pričeli z ustvarjanjem. Po krajšem odmoru namenjenem za kosilo, so ustvarjali naprej vse do 16.00 ure. Ustvarjeno delo bo na voljo na ogled na razstavi v avli Centra. Otvoritev bo predvidoma v juniju.Po končani razstavi bodo njihova dela krasila prostore Centra.

 

Stanovalci DEOS Centra starejših Gornji Grad so se ustvarjalcem pridružil po skupinah. Spoznali so različne materiale, ki jih uporabljamo pri likovnem ustvarjanju, kot tudi tehnike slikanja, potek nastanka slike. Z umetniki so se družili in bili nad njihovim ustvarjanjem izredno navdušeni. S tem smo stanovalcem kot tudi samim udeležencem programa dvignili kvaliteto življenja in dosegli izpolnitev cilja.