Otvorili smo sezono ruskega kegljanja. Ker nam vreme do sedaj ni najbolj naklonjeno, smo sedaj imeli igro ogrevanja. Stanovalci se že veselijo naslednjega kegljanja, kjer bodo tekmovali kdo bo najboljši.