Današnje dopoldne smo preživeli ob poslušanju in petju ljudskih pesmi. Naš ekonom Igor je za naše stanovalke in stanovalce pripravil glasbeni program na temo ”ljudske pesmi nekoč in danes”. Program je začel s slovenskimi ljudskimi skladbami, nadaljeval z irskimi in hrvaškimi ljudskimi pesmimi. Stanovalci so pesmi spremljali z zanimivimi ljudskimi inštrumenti. Zaključili smo s prepevanjem ”En hribček bom kupil”.

Ljudske pesmi so tiste, ki so nastale spontano in improvizirano, se spreminjajo in hkrati ohranjajo sestavine iz preteklosti. Vsaka ljudska pesem ima melodijo. Navadno se ohranjajo in prenašajo samo s petjem po spominu kot ustno izročilo. V nasprotju z umetno pesmijo ljudske pesmi niso same sebi namen, temveč imajo vedno določeno vlogo: za razvedrilo, za posebne priložnosti ali kot sestavni del različnih šeg. Ponekod so bile ljudske pesmi še po 2. svetovni vojni sestavni del vsakdanjega in prazničnega življenja na podeželju.