Študenti 2. letnika delovne terapije, ki v našem centru opravljajo klinične vaje so za stanovalke in stanovalci organizirali t.i. miselni trening na vseh enotah. Pod vodstvom delovnih terapevtk in mentorice so pripravili najrazličnejše vaje, s katerimi pozitivno vplivamo na pomnjenje in kognicijo. Če se je kje zataknilo, so jih študentje vodili do pravilnega odgovora, hkrati pa so uživali v medsebojni družbi in pogovoru.