V park pred DEOS Center starejših Cerknica smo odprtih rok sprejeli Mobile na veter, avtorice akademske kiparke Milene Branislej, ki je našel svoj prostor tukaj pod Slivnico in je lepo umeščen v prostor in predstavlja zaključeno celoto Urbanega parka, katerega uporabniki so v pretežni meri občani Občine Cerknica in pa naši stanovalci in njihovi svojci.

Posebna zahvala na tem mestu gre gospodu Viktorju Pakižu, ki je mobile podaril občanom Občine Cerknica, pa seveda tudi Občini Cerknica, ki je finančno podprla samo postavitev.

Na slovesnosti smo prisluhnili tudi praznični poeziji naše stanovalke Ninoslave Izmajlove.