DEOS d.o.o., PE Center starejših Gornji Grad (v nadaljevanju Center) ima pri projektu MREŽA BREZPLAČNIH E-PREVOZOV vlogo organizatorja programov za aktivno starost in boljšo vključenost ranljivih skupin v socialno mrežo.  Kot ponudnik celostne oskrbe starostnikov, bo  Center pripravil srečanja, delavnice in seminarje na tematiko, prilagojeno starostnikom in njihovim potrebam.  Program aktivnosti je usmerjen v znanja s področja mobilnosti starejših.

Življenjska doba človeka se podaljšuje, zato se povečuje tudi število starostnikov. Starostniki sodijo v skupino ranljivih skupin, velikokrat tudi v skupino socialno ogroženih skupin. S starostjo se sposobnosti, motorika, kognitivne funkcije itd. spreminjajo. Posamezniku je pomembno, da ohranja svoje sposobnosti in funkcije na nivoju, ki mu omogoča kvalitetno bivanje v domačem okolju, kot tudi kvalitetno bivanje v domovih za starejše. Starostniki za kvalitetno bivanje doma, neodvisno od (nujne) pomoči svojcev, potrebujejo dobro psiho-fizično stanje.

V sklopu tematike gibanja smo spoznali, da je gibanje posameznika pomembno tudi v starosti. Da je le-to v primeru težav kvalitetno, si lahko pomagamo tudi z različnimi pripomočki. Tokrat je predavateljica, fizioterapevtka, Mojca Solar, predstavila AKTIVNO ŽIVLJENJE STAROSTNIKA, s poudarkom na tem, kako lahko poskrbimo za aktivno življenje, predvsem pa pomembne vaje za raztezanje, na katere nemalokrat vsi pozabljamo.