Na deževni dan so nas obiskali učenci in učiteljice tretjega in četrtega razreda POŠ Topolšica. Otroci so pokazali svoje talente s petjem, recitiranju in deklamiranju pesmi, igranju na instrumente ter plesanjem. Kako lepo jih je gledati, ko tako samozavestno nastopajo. Pripravili so nam lep in bogat program. Ob koncu nastopa so med stanovalce razdelili majhno pozornost, katero so izdelali sami. Ura našega druženja je hitro minila in otroci so v naša srca prinesli veselje, srečo in sonce.