Pisanje z roko je pomembna spretnost in izvirna človekova aktivnost, ki jo razvijamo z vajo in hkrati ohranjamo fino motoriko. Možgani bolje delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom, pa tudi informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Utrne se nam več idej, pozornost pa lahko ohranimo dalj časa. V Sloveniji od leta 2017 deluje društvo ”Radi pišemo z roko”, katerega namen je ozaveščanje širše strokovne in splošne javnosti o pomenu pisanja z roko ter spodbujanje le-tega. Cilj je ohranjati kulturo pisanja z roko pri mlajših in starejših. V tednu med 20. in 24. januarjem poteka ”Teden pisanja z roko”, s katerim obeležujemo 23. januar – Mednarodni dan pisanja z roko. Stanovalce našega centra so tako osnovnošolci iz Brezovice, ki so pridruženi projektu razveselili s pismi. Stanovalcem smo pisma otrok danes razdelili ter jim, v kolikor je bilo to potrebno, pomagali pri prebiranju. Zelo so se razveselili misli in zgodb otrok. Stanovalci so v sklopu projekta otrokom odgovorili s svojimi pismi in se s tem prijetno medgeneracijsko povezali.