Stanovalci v okviru likovne terapije, pod mentorstvom Katarine Davidovič, skozi vse leto pridno ustvarjajo. Nedavno so se lotili tudi kolažne tehnike.

Pri kolažni tehniki namesto običajnih slikarskih sredstev uporabijo barvni papir, ki ga lepijo na slikovno površino. Z izrezanim ali natrganim papirjem oblikujejo motiv in kompozicijo. Papir je lahko bodisi časopisni papir, ovijalni papir, papir iz različnih revij ali pa uporabijo tudi druge predmete in materiale, kot je na primer blago in potem sestavljajo figuralne ali abstraktne motive. Mi smo se lotili tako enega kot drugega pristopa. Tehnika kolaža zahteva stilizirane motive ter uporabnika usmerja v likovno razmišljanje in kreativnost. Spodbuja ga, da se bolj posveča gradnji kompozicije kot posnemanju narave ter imaginacijo in ustvarjalnost, saj ustvarjalec ne more preslikavati narave, ampak je prisiljen naravne motive oblikovati na novo in na izviren način.

Dela že krasijo bivalno enoto A v 1. nadstropju, danes pa so si jo lahko ogledali tudi stanovalci. Prav vsi izdelki so čudoviti, zato smo prepričani, da bo razstava “Brez meja” požela ogromno pohval.