Izročilo praznovanja velike noči je močno povezano s starimi praznovanji pomladi in je precej bogato. Velika noč je tudi največji in najstarejši cerkveni praznik, ki ga sestavlja obširen sklop obredov in šeg z natančno določenim scenarijem iz Kristusovega življenja oziroma njegove smrti.

Za katoličane je to praznik vseh praznikov. Z njim je povezanih mnogo starih ljudskih verovanj; mešajo se stari kulti ognja predkrščanskih pomladnih obredij, pretkanih s krščanskimi dodatki, in žrtveniških verovanj, kulti plodnosti s kultom mrtvih.

Teden med cvetno nedeljo in veliko nočjo je veliki teden, ko je vse posvečeno pripravam na velikonočno praznovanje. Prvi trije dnevi so še delavni – v tem času morajo biti obleka, hiša in okolica očiščene. Vsi dnevi velikega tedna, predvsem pa veliki četrtek, veliki petek, velika sobota, velikonočna nedelja in velikonočni ponedeljek, so posebni praznični dnevi, povezani s prigodami o Kristusovi smrti in vstajenju.

 

Izdelki naši stanovalcev so na voljo za ogled in nakup vse do Velike noči. Vabljeni!