Socialna služba je prva, s katero se sreča vsak, ki želi bivati v centru. Zelo pomembno je, da je strokovna delavka, ki v socialni službi deluje, empatična, topla in prijazna oseba. V našem centru sta socialni delavki Neža in Patricija s strani stanovalcev in svojcev izredno lepo sprejeti, zato sta sklenili, da enkrat mesečno vodita tudi pogovorno skupino. Aktivnosti se udeležijo stanovalci, ki imajo najrazličnejša vprašanja, hkrati pa tudi socialni delavki pripravita nekaj aktualnih tem za pogovor.