ZIMZELEN ZELENI ŽE 10 LET

V oktobru, natančneje 20. oktobra 2009, je bila otvoritev DEOS Centra starejših Zimzelen Topolšica. Deset let delovanja je relativno kratko obdobje, a vendarle bogato in zelo plodno. Če se ozremo daleč nazaj se zdi, da je bil Zimzelen povabljen v sredo smrekovih gozdov.

V tem duhu sta Premogovnik Velenje, kot prvi lastnik Zimzelena in tudi investitor, ter Občina Šoštanj, izbrala odlično lokacijo za umestitev Centra starejših Zimzelen. Po sedmih letih delovanja Centra je družba DEOS d. o. o. prevzela lastništvo in Center Zimzelen priključila skupini DEOS – domovi.

Zimzelen je v desetih letih delovanja zelenel s pomočjo ljudi, ki sobivajo v njem. Poleg osnovnega programa oskrbe in nege, ki se izvaja za uporabnike smo razvijali in širili programe tako na strokovnem področju, kot tudi na duhovno – kulturnem. Iz tako rekoč prazne hiše smo naredili topel dom. Sodelavke in sodelavci so steber hiše in prav njim gre posebna zahvala za ideje, zamisli in delo, ki ga opravljajo zavzeto in odgovorno.

Preteklost, sedanjost in prihodnost Zimzelena oblikujejo vrednote: transparentnost, humanost, strokovnost, odgovornost in inovativnost.

DEOS Center starejših Zimzelen je v desetih letih delovanja izoblikoval pristop izvajanja dejavnosti temelječ na zaupanju. Vse se dogaja, ker obstajajo volja, moč in vera v sebe in zmožnosti drugih.

Zapisala: Andreja Štefan Bukovič, direktorica centra